Inspiratiedag Brede School (29 april 2014)

Scholen en organisaties staan voor maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, sociale ongelijkheid, diversiteit en meertaligheid. Welzijnsorganisaties, scholen en jeugdhuizen slaan steeds meer de handen in elkaar om een gepast antwoord te vinden. Want wat op school gebeurt, hangt samen met de omgeving: familie, gemeenschap, buurt, ... Door duurzaam en kwaliteitsvol samen te werken met verschillende sectoren, kunnen Brede Scholen een antwoord bieden op die uitdagingen, op maat van kinderen en jongeren.

Centraal tijdens deze inspiratiedag: ontmoeten, beleven en inspireren.

Verslaggeving

Visual harvesting

Op basis van post-its met quotes, indrukken, zinnen ... van deelnemers, tekende Els Vrints van Visual Harvesting een verslag bij elkaar.

 

Mediaraven

Een ploeg van mediaraven ging op stap om in beeld en met interviews inspiratie van de dag te vangen. Het sfeerverslag kan je hier bekijken:

Inspiratiedag Brede School from Mediaraven vzw on Vimeo.

Foto's

Een fotoreportage kan je via deze link bekijken.

Welkom

Verwelkoming door Piet Vervaecke, Onderwijscentrum Brussel, de Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en Piet Van Avermaet, Steunpunt Diversiteit & Leren.

Een duik in Brede School (themasessies met praktijkvoorbeelden en uitwisseling)

In de theaterzalen van BRONKS kwamen verschillende thema’s aan bod: kansarmoede, partnerschap met ouders, (meer)taligheid en Breed Leren.

Themasessie 1: Brede School: hefboom in strijd tegen kansarmoede

In deze sessie bekijken we kansarmoede vanuit een ruimer kader en worden de Vlaamse en Brusselse armoedecijfers onder de loep genomen. In het tweede deel doen verschillende organisaties uit de doeken hoe het Brede School-project als hefboom werkt om kansen te creëren, drempels weg te werken, en armoede op verschillende vlakken aan te pakken. We besteden daarbij ook aandacht aan het lokale beleid.

Themasessie 2: Brede School: aandacht voor partnerschap met ouders

Ouders spelen uiteraard een belangrijke rol in het leven van hun kind. Het Brede School-project erkent hen dan ook als partners in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen en jongeren. Maar hoe ondersteunen Brede Scholen ouders om hun kinderen te helpen leren? Hoe beantwoorden ze vragen over opvoeding? En hoe geven ze ouders kansen om talenten te ontdekken en competenties te ontwikkelen? De sessie sluit af met een uitwisseling in kleine groepen waarbij u zelf onderwerpen kiest en zo praktische tips en tricks ontdekt.

Verslag van interactieve discussie:

Themasessie 3: Talenkennis versterken van kinderen en jongeren in de Brede School

Taal speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Want ze gebruiken het om de wereld te ontdekken, om met elkaar in dialoog te gaan, en om hun kennis en ervaringen te verruimen. Het gaat dan niet alleen om het Nederlands, maar ook om andere talen in onze samenleving. Deze sessie bekijkt hoe een Brede School de meertalige bagage van kinderen en jongeren kan versterken. Eerst komt het hoe en het waarom van stimulatie van meertaligheid aan bod. Vervolgens krijgt u praktijkvoorbeelden van taalstimulatie in de Brede School: niet alleen kinderen hebben er extra oefenkansen in het Nederlands of in hun thuistaal, maar ook ouders krijgen ondersteuning bij het meertalig opvoeden van hun kind.

Themasessie 4: Breed Leren in de Brede School

Leren gebeurt niet enkel op school, maar altijd en overal. Ook buiten een formele leersetting leren kinderen heel veel. In een ‘carrousel’ ontdekt u vier voorbeelden van Breed Leren in de praktijk, en begrijpt u de impact ervan op kinderen en jongeren. Daarna koppelen we die voorbeelden terug naar de praktijk: hoe zet u vanuit uw organisatie in samenwerking met andere sectoren in op het Breed Leren?

Op stap naar een Brede School in Brussel (wandelingen met praktijkbezoek)

Vier groepen gingen op stap naar een Brusselse Brede School en ontdekten verschillende aspecten van de stad waarin kinderen en jongeren opgroeien. Ze maakten kennis met de werking van de Brede School: hoe speelt die in op de lokale uitdagingen en kansen en zet die maximaal in op de integrale ontwikkeling van kinderen en jongeren? Brede School-coördinatoren en partners geven toelichting bij het groeiproces van hun Brede School en beantwoordden vragen.

Wandeling 1: Brede School Sint Joost (Sint-Joost-ten-Node)

Brede School Sint Joost bevindt zich in Sint-Joost-ten-Node, de armste gemeente van België, waar meer dan 138 nationaliteiten elkaar ontmoeten. De Brede School is een samenwerking tussen basisschool Sint-Joost-aan-Zee en partners uit de sectoren welzijn, cultuur, jeugd en sport. Doel van de Brede School? Sociale vaardigheden en maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren versterken. Zo streven de partners naar een geslaagde integratie en een verhoogde leefbaarheid van de buurt.
Focus van het bezoek? De basisschool Sint-Joost-aan-Zee, initiatiefnemer van de Brede School, heeft een sterke expertise op het vlak van talenbeleid, buurtbetrokkenheid en samenwerking met ouders. Het schoolgebouw is zo ontworpen dat een deel apart toegankelijk is voor partnerorganisaties.

Wandeling 2: Bres (Jette)

Eind 2012 ontstond Bres , Brede School Essegem, in het hartje van de wijk Essegem in Jette. Binnen Bres werken verschillende partners samen: Gemeenschapscentrum Essegem, de gemeente Jette, drie basisscholen, de Academie Muziek-Woord-Dans, de Nederlandstalige bibliotheek en Interval Jette. Hun doel? De ontwikkelingskansen van alle kinderen in Essegem vergroten. Bres legt de nadruk op sociale cohesie, ouderbetrokkenheid, taal en kansarme groepen.

Focus van het bezoek? Het naschoolse aanbod trekt altijd dezelfde groepen kinderen. Om alle kinderen binnen de wijk Essegem meer kansen te geven, ontwikkelt Bres projecten tijdens de schooluren die aansluiten bij de thema’s in de klas. Via die projecten werken de leerkrachten van de scholen van Bres netoverschrijdend samen. Stapsgewijs probeert Bres deze kinderen via de school ook na de schooluren te stimuleren om hun talenten te ontwikkelen.

Wandeling 3: Brede School Buiten de Lijntjes (Brussel-Stad)

De uitvalsbasis van Brede School Buiten de Lijntjes is de campus van basisschool De Kleurdoos, in het hartje van Brussel. Deze school evolueerde op relatief korte tijd van een concentratieschool naar een gemengde school. Maar het aantal kansarme en anderstalige kinderen blijft groot. De Brede School groeide organisch doordat verschillende organisaties de sportzaal gebruikten buiten de schooluren.

Focus van het bezoek? De Brede School Buiten de Lijntjes wil de individuele en maatschappelijke kansen van haar publiek vergroten met een krachtige leeromgeving en specifieke aandacht voor kansarmen. Buiten de Lijntjes is een netwerk met sport-, cultuur-, jeugd- en welzijnspartners die allemaal actief zijn op de campus of dicht in de buurt. Deze verwevenheid met de buurt komt ook duidelijk naar voren in het wijkcontract.

Wandeling 4: BroM (Sint-Jans-Molenbeek)

BroM (Brede School Molenbeek) is een pionier van de Brusselse Brede Scholen. Voorloper PIM (Partners in Molenbeek) startte jaren geleden als een netwerk van partners rond vrije tijd voor kinderen en jongeren in het Nederlands. Momenteel is BroM uitgegroeid tot een samenwerkingsverband tussen veertien basisscholen, jeugdorganisaties, sportverenigingen, culturele partners en andere die rechtstreeks of onrechtstreeks deel uitmaken van de brede leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren in Sint-Jans-Molenbeek.

Focus van het bezoek? In Historisch Molenbeek werken partners uit de buurt bottom-up samen en op maat van de kinderen en jongeren van de betrokken Nederlandstalige basisscholen, om de ontwikkelingskansen te vergroten.

Programmaboekje

Bekijk hier het programmaboekje van de inspiratiedag.

Colofon

Deze inspiratiedag is een initiatief van:

Collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Onderwijs en Vorming en
Vlaams minister voor Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

De inspiratiedag is een samenwerking tussen:

Steunpunt Diversiteit & LerenOnderwijscentrum Brussel
Vlaamse Gemeenschapscommissie – Vlaamse Gemeenschap