Methodieken

Brede School is een groeiproces. In een samenwerkingsverband wordt er veel overlegd, nagedacht, afgestemd ... Het hanteren van methodieken is ideaal om iedereen actief te betrekken. Vaak maakt dit het vergaderen leuker en geeft het een frisse kijk op hetgeen je wil aanpakken. We bundelen hier methodieken die je kan inzetten in de verschillende fasen van het bredeschoolproces.
 
Per methodiek beschrijven we telkens het doel, voor wie, de tijd die nodig is, hoe je ermee aan de slag gaat, wat voor materiaal je nodig hebt. Bronnenkaarten en ander materiaal worden telkens toegevoegd.
 
Resultaten: {{(list|filter:theme.title|filter:search|filter:type).length}}
Bezig met laden ...