Info

Brede School is een groeiproces. In een samenwerkingsverband wordt er veel overlegd, nagedacht, afgestemd ... Het hanteren van methodieken is ideaal om iedereen actief te betrekken. Vaak maakt dit het vergaderen leuker en geeft het een frisse kijk op hetgeen je wil aanpakken. We bundelen hier methodieken die je kan inzetten in de verschillende fasen van het bredeschoolproces.

Opbouw

Elke methodiek wordt  op dezelfde manier beschreven.

 • Doel
 • Voor wie: hier geven we aan voor wie de methodiek geschikt is: een beginnende Brede School, een kernteam, …
 • Tijd: de voorziene tijd is indicatief. Het hangt samen met de groep waarmee je werkt, de bekendheid met het onderwerp, …
 • Hoe: hier schetsen we het verloop van de methodiek.
 • Verloop: hier geven we stap voor stap weer hoe je de methodiek aanpakt en uitlegt.
 • Voor de begeleider: bij een aantal complexere methodieken geven we een paar aandachtspunten. Soms geven we ook de voor- en nadelen van de methodiek. Dit kan helpen bij de voorbereiding.
 • Materiaal: dit is een lijstje van materiaal dat je nodig hebt. Aan een aantal methodieken zijn ook bronnenkaarten toegevoegd. Bronnenkaarten zijn fiches met extra uitleg en achtergrondinformatie.

Tips voor de begeleiders

 • Spreek af wie welke vergadering leidt. Afhankelijk van het onderwerp kan het wenselijk zijn te variëren in ‘trekkers’ voor bepaalde onderwerpen. Je kan verschillende methodieken binnen één vergadering combineren.
 • Formuleer voor de deelnemers wat de bedoeling is van de werkwijze. Zo schep je duidelijkheid.
 • Bouw voort op de uitkomst van de methodieken. Je kan eventueel een logboek aanleggen van vergaderingen met rubrieken voor aandachtspunten, toekomstige agendapunten en bekommernissen die in de vergaderingen aan bod komen. Zo kan je opvolgen of je doorheen het proces voor deze aspecten aandacht hebt.
 • Bij een aantal methodieken raden we aan in kleinere groepjes te werken. Denk op voorhand goed na over de samenstelling van groepen. Voor bepaalde werkwijzen is het handig om medewerkers van verschillende organisaties samen te zetten (heterogene samenstelling) of juist mensen van eenzelfde organisatie samen aan het werk te zetten (homogene samenstelling). Uiteraard kan je ook je samenstelling variëren op vlak van leeftijd, geslacht, de sector waarin de verschillende mensen tewerkgesteld zijn (bijvoorbeeld een mix van mensen uit de jeugd-, welzijns- en onderwijssector), …
 • Voorzie de nodige tijd en plan wat je wanneer gaat doen.