Studiedagen proefprojecten

Van 2006-2009 werden 17 proefprojecten Brede School gefinancierd. Deze proefprojecten werden gedurende drie jaar opgevolgd en ondersteund door medewerkers van het voormalige Steunpunt Gelijke Onderwijskansen. Tijdens deze proefprojectperiode werden ook studiedagen en uitwisselingsmomenten georganiseerd tussen deze projecten.