Intervisie (09/2013)

Op vrijdag 6 september 2013 werden we onthaald door Hanne Verledens (onderwijsopbouwwerk – Brede School, Stad Kortrijk) en Maarten François (beleidswerker OCMW Kortrijk) in het dakcafé van het stadhuis in Kortrijk.

Op deze webpagina vind je een verslag van deze tweede bredeschoolintervisie.

Brede School in Kortrijk

Hanne Verledens en Maarten François schetsten de ontwikkelingen van Brede School in Kortrijk. In hun verhaal stonden ze stil bij de sociale dimensie en het belang van het smeden van banden tussen onderwijs en andere sectoren, zoals welzijn om sociale ongelijkheid tegen te gaan.

Thematische uitwisseling

Op basis van gemeenschappelijke noden, werd rond volgende thema’s uitgewisseld in groepen.


Achtergrondinformatie Brede School

Informatie over andere Brede Scholen en werking in steden en gemeenten vind je hier.