Samenwerkingsverband

Een Brede School is geen opdracht voor één organisatie of één sector maar voor meerdere. Diverse organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren werken doelgericht samen.

Eén of meerdere scholen maken altijd deel uit van het samenwerkingsverband. Kinderen en jongeren brengen er immers veel tijd door. Leren staat er centraal en je kan er een heel diverse populatie kinderen en jongeren (kansarm en kansrijk) bereiken.

Verder bestaat het samenwerkingsverband uit nog minstens twee andere sectoren: jeugdwerk, buurtsport, (school)opbouwwerk, culturele organisaties, volwasseneneducatie, bibliotheek, een bejaardentehuis, buurtwerk, politie, kinderopvang, kunsteducatieve organisaties

Elk samenwerkingsverband is anders. Maar, alle partners werken op een gelijkwaardige manier samen. De Brede School moet voor elk van de partners een winsituatie betekenen, zoals een beter bereik van de eigen doelgroep, het mee realiseren van de eigen doelstellingen, toegang tot infrastructuur, een levensechte leercontext, visieontwikkeling …