Brede School “IN-Zetje” in Sint-Truiden

De Brede School van Sint-Truiden zet in op een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en strekt zich uit over zes kleuter- en basisscholen uit de verschillende netten. De brede talentontwikkeling staat daarbij centraal.  Bijzonder aan deze Brede School is onder meer dat brugfuncties en ondersteuning werden toebedeeld aan de sociale economie. De regie ligt bij de dienst lokaal flankerend onderwijsbeleid van de Stad.

Lees hier meer over hun werking!

19 november 2014