Wie coördineert een Brede School?

Brede Scholen ontstaan in een lokale context, afhankelijk van het ontstaan, de initiatiefnemer, … ziet een Brede School er telkens anders uit.  Uit de bevraging van bredeschoolprojecten (proefprojecten, die gefinancierd werden tussen 2006-2009, zie Joos, Ernalsteen, Engels & Morreel, 2010 Joos, A., Ernalsteen, V., Engels, M. & Morreel, E. (2010). De impact van Brede School. Een verkennend onderzoek. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren. ) blijkt dat een coördinator onontbeerlijk is. Hoe deze coördinatiefunctie dan wel ingevuld wordt, kan variëren: gaande van een personeelslid met enkele uren in het takenpakket tot een voltijdse coördinator die het netwerk coördineert en waarvoor middelen ter beschikking gesteld worden; de coördinator kan aangesteld worden voor de hele Brede School, maar kan ook een personeelslid zijn van een van de partners van de Brede School (een school, een jeugddienst, een gemeenschapscentrum, ...).  

Meer lezen?