Wat is de rol van het lokale beleid?

Uit de bevraging van Brede Scholen (Joos, Ernalsteen, Engels & Morreel, 2010 Joos, A., Ernalsteen, V., Engels, M. & Morreel, E. (2010). De impact van Brede School. Een verkennend onderzoek. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren. ) blijkt dat heel wat stadsdiensten deel uitmaken van Brede Scholen. Dat is niet zo toevallig, heel wat doelstellingen van Brede Scholen sluiten immers aan bij taken die het lokale beleid opneemt. Daarnaast stellen we vast dat het lokale beleid voor heel wat thema’s ook een regiefunctie opneemt, denk maar aan flankerend onderwijsbeleid of lokaal sociaal beleid. Het lokale beleid neemt dan ook vaak een regierol op met betrekking tot Brede Scholen, en is daarnaast vaak partner van samenwerkingsverbanden.

Meer lezen?