Beleid en Brede School

Het maximaliseren van ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren is een taak voor iedereen. Tal van overheden, organisaties, personen werken hieraan. Brede School is een manier om de schotten tussen verschillende sectoren te slopen en samen te werken aan die ontwikkelingskansen. Het belang van samenwerking tussen onderwijs, welzijn, jeugd, cultuur, sport, integratie, … komt meer en meer naar boven als aandachtspunt in het beleid. We nemen hier het Vlaamse en het lokale beleid onder de loep.