Wat doen kinderen en jongeren in de wijk?

Doel

Verkennen van wat kinderen en jongeren zélf doen in en denken over hun buurt/wijk.

Voor wie

Partners van een Brede School die willen verkennen wat noden zijn bij kinderen en jongeren.

Tijd

120 minuten.

Hoe

Kinderen vullen een weekschema aan over hun tijdsbesteding in de buurt/wijk. Op deze wijze worden hun activiteiten en wensen in kaart gebracht.

Verloop

Een beginnende Brede School peilt bij kinderen van verschillende leeftijden naar wat ze doen na schooltijd en wat ze daarover denken.

Stap 1: invullen van een weekschema: wat doe je?

Kinderen vullen een weekschema in met prenten (lezen, muziek luisteren, spelen, sporten, huiswerk, ...). Per dag kleven ze de prenten van de activiteiten die ze gedaan hebben. Ze kunnen ook nieuwe prenten maken, tekenen of schrijven.

Stap 2: activiteiten evalueren.

Kinderen mogen drie activiteiten omcirkelen die ze leuk vinden om te doen en drie activiteiten doorstrepen die ze niet leuk vinden om te doen.

Stap 3: en in de vakantie?

Maak dezelfde oefening ook voor een vakantieperiode.

Stap 4: hoe ziet jouw favoriete dag eruit in je buurt/wijk?

Kinderen mogen helemaal vrij invullen wat ze allemaal zouden doen in de buurt als ze een dagje vrij hebben. Zet kinderen aan het werk om een A4 in te vullen over waar ze allemaal van dromen.

Stap 5: bundel de informatie.

Maak een overzicht van wat kinderen en jongeren doen in hun buurt/wijk en van hun dromen en wensen. Gebruik deze informatie om de werking van de Brede School uit te bouwen. Communiceer ook wat uit de bevraging komt met alle betrokkenen: partners in de Brede School, ouders, kinderen zelf, ...

Materiaal

Weekschema, prenten (bijvoorbeeld pictogrammen: lezen, spelen, muziek luisteren, sporten, huiswerk, ...).

Bronnen

Ernalsteen, V., Blaton, L. & Joos, A. (2012). Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.
Gebaseerd op een methodiek ontwikkeld door Brede School Brugse Poort.