Vrijetijdsdagboek

Doel

Zicht krijgen op de vrijetijdsbesteding van kinderen.

Voor wie

Een Brede School die de vrijetijdsbesteding van kinderen in kaart wil brengen.

Tijd

Uitleg vrijetijdsdagboek: 15 minuten, kinderen houden dagboek bij (een week/...), analyse dagboekjes: een voormiddag, bespreking: 60 minuten.

Hoe

Kinderen houden een vrijetijdsdagboek bij. Op deze wijze krijg je inzicht in vrijetijdsbesteding van kinderen over een langere periode.

Verloop

Hoe krijg je zicht op de vrijetijdsbesteding van kinderen? En stemt dit overeen met het beeld dat iedereen daar over heeft? De kinderen houden enkele weken een vrijetijdsdagboek bij: ze schrijven erin waar ze naartoe gaan in hun vrije tijd, wat ze doen, met wie ...

Stap 1: selecteer de kinderen die je wil bevragen.

Bekijk met partners hoe je de bevraging gaat aanpakken. Welke kinderen ga je bevragen? Je kan samenwerken met scholen en een paar klassen uitkiezen van verschillende leeftijden, je kan samenwerken met vrijetijdsorganisaties die elk een aantal kinderen aanspreken om een vrijetijdsdagboek bij te houden.

Zorg ervoor dat je verschillende leeftijden selecteert, jongens én meisjes, verspreid over de wijk/scholen, ...  zo zorg je ervoor dat de geselecteerde kinderen een weerspiegeling zijn van de kinderen in de wijk. Let op: wanneer je enkel kinderen aanspreekt via vrijetijdsorganisaties, bereik je al een  clubje dat reeds deelneemt aan het aanbod.

Stap 2: leg uit wat de bedoeling is van het vrijetijdsdagboek.

Leg kinderen uit wat de bedoeling is: de verschillende bredeschoolpartners willen te weten komen wat kinderen in hun vrije tijd doen. Het in kaart brengen van wat kinderen doen heeft niet de bedoeling om hen te evalueren, het is vooral om na te gaan wat kinderen leuk vinden om te doen in hun vrije tijd. Ze mogen een week/een paar weken een dagboek bijhouden en daar ook eigen observaties in noteren. Op het einde van de week/weken worden de dagboeken verzameld.

Stap 3: vat de resultaten samen en stel ze voor.

Vat de resultaten van de vrijetijdsdagboeken samen. Haal algemene tendenzen eruit, maar eventueel ook specifieke (jongens/meisjes, gerelateerd aan leeftijd) ...

Stel de resultaten van de bevraging ook voor aan alle kinderen. Zorg ervoor dat ze kunnen reageren (bijvoorbeeld: stellingenspel), opmerkingen kunnen geven, kunnen aanvullen ...

Stap 4: benut de resultaten ...

Deze info wordt gebundeld en voorgelegd aan de partners van de Brede School. Zorg ervoor dat je later ook aan kinderen laat weten wat met hun inbreng is gedaan.

Materiaal

Vrijetijdsdagboek (voorbeeldsjabloon).

Bronnen

Ernalsteen, V., Blaton, L. & Joos, A. (2012). Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.
Gebaseerd op "het cultuurdagboekje" ontwikkeld door Karel Moons van De Veerman.