Lomap, Capture the neigbourhood

Doel

Kinderen en jongeren spreken zich uit over de (semi-)publieke ruimte waarin ze zich bewegen.

Voor wie

Iedereen die kinderen en jongeren wil betrekken bij het kritisch bekijken van de publieke ruimte waarin ze zich bewegen of simpelweg wil weten wat zij ervan vinden.

Tijd

Zeer afhankelijk van de opzet en leeftijd, maar minimum 1,5 uur.

Hoe

Lomap is een eigentijdse smartphone-app en fotografietool waarmee kinderen en jongeren op een leuke en intuïtieve manier hun mening kunnen geven over een buurt of stad. Lomap werd ontwikkeld door JES Stadslabo.

Voor de begeleider

Lomap kan ingezet worden op verschillende manieren. Het is handig om op voorhand hierover goed na te denken. Op de website vind je heel wat informatie over Lomap en verschillende methodieken om mee aan de slag te gaan. Je kan er ook de handige “handleiding voor begeleiders” downloaden, deze voorziet in een stap-voor-stap uitleg. 

Verloop

Fotografietool

Centraal staat het gebruik van de applicatie ‘Lomap’. Het is een fotografietool  ontwikkeld als smartphone applicatie (voorlopig enkel beschikbaar op Android-toestellen). Deze app laat toe om met kleurfilters foto’s te nemen van plekken in de buurt. Kinderen en jongeren kunnen met een kleurfilter aangeven welk gevoel ze hebben bij een plek of object. Kleurfilters gaan van groen (zeer positief) tot rood (zeer negatief). Daarnaast kan je ook beschrijvende tags toevoegen (zoals ‘cultuur en erfgoed’, ‘mobiliteit’ ‘ontmoetingsplek’…). Het maken van een wandeling en in kaart brengen van een buurt is dus een eerste stap. Achteraf kan je aan de hand van de website de gemaakte foto’s makkelijk bespreken in groep, er een lomomuur of individuele postkaartjes van maken.

Foto © Lomap

Inzetten van Lomap

In een Lomap workshop of traject kan je als begeleider kiezen op welk domein je de focus legt. Door voornamelijk in te zetten op het ene, sluit je natuurlijk het andere niet uit. Naast leefwereldonderzoek van kinderen en jongeren onderscheiden we nog volgende specifieke domeinen:

  • Participatie in de publieke ruimte: door middel van Lomap worden kinderen en jongeren zich beter bewust van hun relatie tot de publieke ruimte. Het kan dus ingezet worden als tool om met kinderen en jongeren de buurt te verkennen, maar ook om na te denken over de herinrichting of ontwikkeling van de publieke ruimte.  Aan de hand van de foto’s en meningen van kinderen kan het debat opgestart worden.
  • Media-educatie: deelnemers leren de verschillende toepassingen van de smartphone hanteren: zowel het potentieel, als de beperkingen. Ook zaken als portretrecht en online delen worden behandeld.
  • Cultuurparticipatie: deelnemers krijgen een introductie in de lomografie, een stijl binnen de fotografie die focust op spontaan en los uit de pols fotograferen. Via de website kunnen met de resultaten van Lomap cultuurproducten (lomomuren, postkaarten etc) gecreëerd worden. Daarnaast kan men tijdens het maken van een Lomap-wandeling de plaatselijke cultuurhuizen en erfgoed in kaart brengen, door gebruik te maken van de tag (het icoontje) ‘cultuur en erfgoed’.

Materiaal

Bronnen

Lomap is een project van JES, ontwikkeld door deelwerking BEAM.

Website LOMAP