Brede School: een speelse verkenning

Doel

Inzicht en kennis verwerven over Brede School.

Voor wie

Schoolteams, studenten in de lerarenopleiding, bredeschoolpartners.

Tijd

100 tot 150 minuten.

Hoe

Aan de hand van een gespreksmethodiek met filmfragmenten en opdrachten.

Verloop

De deelnemers worden verdeeld in teams. Het is een speelse gespreksmethode om leerkrachten, studenten en partners het begrip brede school te laten verkennen. 

Het spel bestaat uit drie rondes: een verkenningsronde, een droomronde en een realisatieronde. Elke ronde start met het bekijken van een beeldfragment, gevolgd door een bespreking van de beelden. De informatie wordt ook gekoppeld aan het theoretische kader rond Brede School, in het spel gevisualiseerd als een metroplan met lijnen, haltes en metrotickets.

Materiaal

Pakket Brede School (bevat DVD met beeldmateriaal, bredeschoolplannen, middelenkaarten, speluitleg), kladpapier en schrijfgerief, dunne markeerstift.

Bronnen

‘Brede School, een speelse verkenning’ is een uitgave van De Aanstokerij in opdracht van Algemeen Onderwijsbeleid Antwerpen (2009).