Kunnen we lokalen openstellen? Hoe zit dat met verzekeringen?

Een ‘Brede School’ streeft naar een maximale ontwikkeling van alle kinderen en jongeren door het uitbouwen van een brede leer- en leefomgeving. Door de samenwerking van partners uit verschillende sectoren, onder andere scholen, sport- en culturele organisaties, lokale overheden, bibliotheken en bejaardentehuizen, wordt een gedifferentieerd aanbod van activiteiten gecreëerd.

Vragen over verzekeringen duiken op met betrekking tot het inzetten van derden, het werken met kinderen en jongeren na de schooluren, maar ook over het openstellen van infrastructuur.  Aangezien ieder bredeschoolproject verschillend is, is het niet mogelijk om eenzelfde verzekering – ongeacht of die nu individueel dan wel collectief is - voorop te stellen die alle mogelijke gevallen dekt die zich zouden kunnen voordoen. Er moet immers naar een oplossing “op maat” gezocht worden die beantwoordt aan de werkelijke behoeften van ieder project.

Meer lezen?