Welke partners zijn betrokken in een Brede School?

In een samenwerkingsverband als Brede School zijn vele partners betrokken. Een Brede School werkt aan het maximaliseren van ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren, het is dan ook logisch dat partners organisaties zijn waarvan de kernopdracht aansluit bij doelstellingen van Brede School. Partners van Brede Scholen komen uit verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, jeugd, sport, … Concreet gaat het over stadsdiensten, schoolopbouwwerk, opvoedingsondersteuning, scholen, buurtwerking, sociaal-artistieke projecten, jeugdorganisaties, speelpleinwerking, bibliotheken, … Alles hangt immers af van de lokale context en noden.

Meer lezen?