Meerwaarde van Brede School voor kinderen en jongeren?

Uit uitspraken van kinderen en jongeren in een Brede School komt vooral tot uiting dat de school leuker is geworden en dat in hun wijk meer georganiseerd wordt. Voor kinderen en jongeren is het niet altijd duidelijk wat in het kader van Brede School georganiseerd wordt. Maar dat is eigenlijk niet belangrijk, wat er meest toe doet is dat ze ervaren dat hun leer- en leefomgeving breder wordt, dat ze meer kansen krijgen, dat hun omgeving versterkt wordt, dat ze toegang krijgen tot vrijetijds- en andere activiteiten en dat hun mogelijkheden om zelf echt keuzes te maken vergroten.  Internationaal onderzoek geeft aan dat Brede Scholen wel degelijk effect hebben op kinderen en jongeren: op vlak van leren, maar ook op vlak van het welbevinden en ontdekken van competenties.

Meer lezen?