Brede School Plus - Kuurne

Achtergrondinformatie

Het gemeentebestuur en Sociaal Huis Kuurne pakken kinderarmoede aan met project “Brede School Plus”.  Met ‘Brede Scholen Plus’ zetten ze in op het aanbieden van een breed aanbod aan kansen waarbij kinderen kunnen kennismaken met een rijkdom aan activiteiten. Op die manier kunnen ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. De school is een leeromgeving maar ook na 16 u kunnen de kinderen er ‘leren en ontwikkelen’. Daarnaast willen het gemeentebestuur en het Sociaal Huis Kuurne ook de ouderbetrokkenheid op het schoolgebeuren verhogen en de kennis van het Nederlands verbeteren.

Beschrijving

Opzet

Zowat 10 procent van de kinderen in Kuurne leeft in een kansarm gezin, wat een rem op hun ontwikkeling en leren kan betekenen.

Bram Deloof, OCMW-voorzitter: “Om de ontwikkeling en het leren van deze kinderen te vergroten, willen we acties ondernemen om de betrokkenheid van de ouders op het schoolgebeuren te vergroten. We maken ook werk van een betere kennis van het Nederlands, een bepalende factor voor succes in de verdere schoolloopbaan. Hiervoor organiseren het gemeentebestuur, het Sociaal Huis en andere organisaties drempelverlagende activiteiten om ouders vlotter te bereiken en een vertrouwensrelatie op te bouwen.”

Johan Bossuyt,, schepen van onderwijs: “Met ‘Proeven van vrijetijd’ voorzien we een breed en rijk aanbod aan activiteiten waarbij kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dit gebeurt naschools in de vertrouwde schoolomgeving van de kinderen. In samenwerking met verschillende partners zullen de kinderen kunnen kennismaken met kinder- en jeugdboeken, met muziek, sport, techniek, met wetenschap, dans… ‘Proeven van vrije tijd’ moet hen uitdagen om zichzelf nog meer te ontdekken en te ontplooien. Succeservaringen helpen hen open te bloeien. Een concreet voorbeeld hiervan is de samenwerking met de bib. In elke school zullen voorleesmomenten worden georganiseerd gedurende een zekere periode.”

Doelen

  • Via dit project willen we vooral inzetten op ouderbetrokkenheid en talentontwikkeling van alle kinderen. Het project moet openstaan voor alle kinderen en hun ouders. We geloven sterk in het creëren van universele voorzieningen met specifieke aandacht voor de noden van kansengroepen.
  • Via het project zullen we proberen om binnen de scholen de manier van denken en handelen, tegenover gezinnen in kansarmoede, te wijzigen. Anderzijds moeten kinderen en hun ouders gestimuleerd worden om talenten te ontwikkelen, al dan niet via het onderwijs.
  • Concreet willen we na afloop van het project een stijgende deelname van de kansengroepen in de Kuurnse vrijetijdsinitiatieven zien. Daarnaast willen we ook dat de nieuwe manier van denken, ten aanzien van kansengroepen, geïmplementeerd is in de dagdagelijkse werking van de scholen.

Financiering

Het project werd goedgekeurd op de provincieraad en krijgt een subsidie voor 3 jaar. Van de provincie krijgt het project 3 jaar lang steun, goed voor 100.000 euro. "Omdat het een uniek, innovatief project is dat later kan dienen als voorbeeld voor andere gemeenten".

Voor dit project werft de gemeente een medewerker aan die dit alles zal coördineren en in goede banen leiden.

Partners

  • Gemeente Kuurne – Sociaal Huis Kuurne
  • GO! De Boomgaard – VBS St.-Michiel  - VBS St.-Pieter – Vrije Kleuterschool
  • Gemeentelijke Centrumschool – Gemeenteschool Pienter – Gemeenteschool Wijzer
  • VCLB Groeninge
  • CLB Mandel en Leie
  • Logo Leieland
  • Vzw BIK

Start

Het project start officieel op 22 januari 2015 en wordt in het voorjaar 2015 verder uitgerold voor drie jaar.

Meer informatie

Meer weten?

E-mail: Ruben Bruyneel  (Sociaal Huis Kuurne).

Website Gemeente Kuurne