Hoe starten met een Brede School?

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen organisaties uit verschillende sectoren, waaronder één of meerdere scholen. Er zijn tal van manieren waarop Brede Scholen ontstaan en hoe het initiatief genomen wordt om samen te werken. Soms neemt een school het voortouw om een structurele samenwerking met organisaties in de buurt op te starten, dan weer is het een andere organisatie of een stadsdienst die naar scholen stapt om een netwerk uit te bouwen. In het boekje “Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten” bundelden we informatie over het starten met een Brede School. We baseren ons daarvoor op ervaringen van bestaande Brede Scholen.