Wat kan jeugdwerk bijdragen aan Brede School?

Een Brede School werkt aan het creëren van een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school. Jeugdwerk zet sterk in op heel veel verschillende vormen van (niet-schools) leren en vertrekt zeer sterk van kinderen en jongeren zelf. Participatie is een van de toetsstenen van een Brede School en laat dat nu net de sterkte van jeugdwerk zijn. Daarnaast vormen spel en plezier de “corebusiness” van jeugdwerk. Binnen jeugdwerk doen kinderen en jongeren tal van ervaringen op, proeven ze van verschillende mogelijkheden, ontwikkelen ze competenties (sociale vaardigheden, overleggen, samenwerken, …), en krijgen de kans om dingen uit te proberen zonder dat daaraan een evaluatie gekoppeld is. Hoe met kinderen en jongeren gewerkt wordt door animatoren, jeugdwerkers, … is ook heel verschillend als wat op school gebeurt. Net die verschillende aanpakken vormt een verrijking en vult de ervaringen van kinderen en jongeren aan.

Meer lezen?