Is een Brede School meer werk voor leerkrachten?

Centraal in een Brede School staat het maximaliseren van ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Het gaat  over het creëren van een brede leer- én leefomgeving in de vrije tijd en op school. Dit is een belangrijke aanvulling: een Brede School is breder dan de school, het gaat over meer dan wat tijdens schooluren gebeurt. Maar, dat wil niet zeggen dat leerkrachten ook na de schooluren aan de slag moeten, het gaat er juist om de krachten te bundelen van eenieder die werkt met en voor kinderen en jongeren.

Tijdens de schooluren wordt in een Brede School ook gewerkt aan het creëren van een brede leer- én leefomgeving, scholen werken immers aan het bereiken van eindtermen, aan het ontwikkelen van kinderen tot mondige burgers die participeren in de samenleving. Via het netwerk Brede School, kunnen scholen die er deel van uitmaken ervoor zorgen dat de leeromgeving die op school gecreëerd wordt breder wordt, dat gebruik gemaakt wordt van de rijkheid van de buurt, om zo in te zetten op versterken, verbreden en breed leren. Is dat meer werk voor leerkrachten? Misschien is het gewoon anders werken voor leerkrachten, want binnen een Brede School versterken verschillende organisaties elkaar. Zo kunnen professionals van bijvoorbeeld sociaal-artistieke of culturele organisatie leerkrachten inspireren bij het muzisch werken, bieden welzijnsorganisaties ondersteuning voor het omkaderen van kinderen en hun ouders, …