Bereik je in een Brede School de eindtermen?

Een Brede School is de term die we gebruiken om het samenwerkingsverband te benoemen. Scholen maken daarvan deel uit. Binnen onderwijs wordt gewerkt aan het bereiken van eindtermen. Scholen in een samenwerkingsverband als Brede School werken ook aan die eindtermen. Heel wat activiteiten die in Brede Scholen tijdens schooluren georganiseerd worden, dragen immers bij tot het bereiken van die eindtermen.

Bijvoorbeeld: door samen te werken met het Leger des Heils, krijgen leerlingen kansen om kleren te verstellen. Dit is een win-winsituatie: leerlingen oefenen hun vaardigheden op echte kledij (en niet op lapjes) en het Leger Des Heils heeft zo meer kledij om ter beschikking te stellen aan wie het nodig heeft.

Bijvoorbeeld: het bejaardentehuis installeerde groentebakken, bejaarden krijgen samen met kinderen van de lagere school lessen om groenten te telen. Het is een win-winsituatie voor alle partijen: ze leren hoe groenten geteeld worden, maar ook hun sociale vaardigheden en burgerschapszin worden aangescherpt.

Bijvoorbeeld: samen met het wijkgezondheidscentrum wordt ingezet op gezonde voeding. Buurtbewoners (ouders, kinderen, buren, …) krijgen informatie over gezonde voeding, op school krijgen kinderen uitleg van een deskundige gezondheidspreventie. Kinderen leren zo heel wat bij over gezonde voeding, maar ook ouders en buren worden bereikt. Zo krijgt iedereen dezelfde boodschap, wat versterkend werkt.

Wat binnen het geheel van een bredeschoolwerking gebeurt, gaat ruimer dan de eindtermen, maar kan uiteraard het werk tijdens schooluren versterken en aanvullen.