Kinderkuren in Leuven

Achtergrondinformatie

Met KinderKuren helpt de stad de Leuvense basisscholen om na schooltijd opvang te organiseren. KinderKuren organiseert ook leuke en leerrijke activiteiten.

Beschrijving

Ontstaan

In 2011 startte de stad Leuven KinderKuren. Het doel van dit project was het inzetten op naschoolse opvang. Naschoolse opvang is geen kerntaak van de Leuvense scholen, maar noodzakelijk omdat steeds meer gezinnen tweeverdieners zijn die niet elke dag tijdig aan de schoolpoort geraken. Naschoolse opvang werd vroeger in elke school anders georganiseerd, vaak met vrijwilligers. Met het project KinderKuren wilde de Stad Leuven naschoolse activiteiten anders aanpakken.

In 2013 werd KinderKuren uitgerold in vier scholen, in 2018 kwamen daar nog vier scholen bij. Het doel om 27 scholen op te nemen in het systeem is ondertussen bijna rond.

Doel

Zoals hierboven omschreven is de nood aan kwalitatieve opvang een aanleiding tot het inrichten van KinderKuren. Dit betekent dat scholen ondersteund worden in het aanbieden van naschoolse opvang en zich kunnen concentreren op hun kerntaak, dat ouders opvangmogelijkheden hebben en dat kinderen kennismaken met het vrijetijdsaanbod (ook zij die minder gemakkelijk aansluiting daarbij vinden).

Organisatie

Ouders van scholen betrokken in KinderKuren kunnen hun kinderen aanmelden voor KinderKuren. KinderKuren wordt georganiseerd na schooltijd (niet in de vakanties).

Samenwerking met partners

Voor de organisatie van KinderKuren werkt de stad samen met een twintigtal lokale partners en vrijwilligers. Er worden meer dan 250 activiteiten en workshops aangeboden. Kinderen krijgen de kans om na de schooluren talenten te ontdekken.

Tal van activiteiten worden aangeboden: workshops STEM (Science- Technology –Engineering – Mathematics), kooklessen, toneellessen, computerlessen, circus, sport en beweging, creatieve workshops …

Financiering

In eerste instantie werd de facturatie van scholen overgenomen om tot een eenvormig systeem te komen, in een tweede fase werd ook het personeel overgenomen door de Stad Leuven om de kwaliteit van de opvang naar een hoger niveau te brengen.

KinderKuren wordt langzaam uitgebreid naar alle Leuvense scholen (doelstelling: 27 scholen in 2022). Momenteel maken 8 scholen deel uit van de werking. Leuven investeert 40% van de extra 6,7 miljoen euro in kinderopvang. Door de extra middelen worden de komende jaren systematisch 8 scholen per jaar opgenomen in KinderKuren.

Er wordt gestreefd naar het inzetten van 1 begeleider voor 20 kinderen. En er wordt geïnvesteerd in een goede opleiding voor deze begeleiders. Dit betekent dat er 120 begeleiders tegen 2022 zullen ingezet worden.

Voor ouders is de prijs van KinderKuren is dezelfde als voor de gewone opvang voor en na school.

Toekomst

De Stad Leuven wil ervoor zorgen dat tegen 2022 kwaliteitsvolle opvang in alle scholen aangeboden wordt.

 

Meer informatie

(toegevoegd: februari 2019)