Inspirocollege Brede School

Achtergrondinformatie

Het Inspirocollege is een secundaire school (ASO & TSO) in Midden-Limburg. Ze zijn een brede school voor ‘talentgericht onderwijs’. Het ontdekken van talenten staat centraal:

“Wij willen jou laten ontdekken wat je graag doet, hoe jij je goed in je vel voelt en wat je later wil gaan studeren. Want leerlingen die weten waar ze goed en minder goed in zijn, kunnen de juiste studiekeuzes maken.”

 

Beschrijving

Ontstaan

Het Inspirocollege kiest volmondig voor ‘talentgericht onderwijs’. Dit in de eerste plaats om leerlingen te laten ontdekken wat ze graag doen, waarbij ze zich goed in hun vel voelen, en waar ze later eventueel hun toekomst in willen uitbouwen.

Het is onze overtuiging dat leerlingen, die weten waar ze goed en minder goed in zijn, wat ze graag of net niet graag doen - juiste studiekeuzes weten te maken die logischerwijze gepaard gaan met hogere slaagpercentages.

Dat realistisch zelfbeeld streven we niet alleen na via een activerende en gedifferentieerde aanpak in de traditionele vakken, maar ook via onze talenturen.

En daar stopt het niet, want we organiseren ook een waaier aan ‘Brede School’-initiatieven. Onder ‘Brede school’ verstaan we een samenwerkingsverband tussen de school en verschillende organisaties die samenwerken aan een brede leef- en leeromgeving in de vrije tijd, maar toch op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle jongeren en volwassenen uit Houthalen-Helchteren en omringende gemeentes. We willen meer een brede school zijn voor heel deze leefgemeenschap.

Doelen

Talentgericht onderwijs staat centraal in deze school. Tijdens én na de schooluren wordt hier aandacht aan besteed. In de lessentabel voorziet de school vanaf het eerste jaar ruimte voor talenturen. Hier worden per graad verschillende keuzemodules aangereikt waarbij leerlingen de mogelijkheid hebben om te proeven van verschillende interessegebieden en/of mogelijke talenten kunnen verkennen. Hierbij worden activerende werkvormen ingezet.

Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen activiteiten doen: knutselen, schaken, een film kijken …

Het Inspirocollege organiseert ook ‘Brede School’-activiteiten. Dit is een samenwerking tussen de school en vrije tijdsorganisaties zodat leerlingen na schooltijd, op school, zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Werking

Per schooljaar wordt een aanbod samengesteld waarop leerlingen kunnen intekenen. Er wordt ingezet op sport (tennis en zelfverdediging), woord, muziek en STEM.

  • STEM: vijf workshops, voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs.
  • Academie beringen: aanbod op inspirocollege voor jongeren (dus maakt gebruik van de locatie).
  • Start to tennis: een voordelig en compact lessenpakket voor jongeren, met een lessenreeks, aangepast materiaal en plezierige speelmomenten.
  • Opleiding zelfverdediging: Ju jutsu
  • Muziektheater is een initiatief van de leerlingen om samen met leerlingen van de school een muziektheater te maken.

Financiering

Voor alle activiteiten waar een externe partner mee verbonden is, moet een inschrijvingsgeld betaald worden. Vaak wel aan een verminderd tarief.
Enkel de initiatieven die de school zelf organiseert zijn gratis. Bijvoorbeeld het muziektheater.

Partners

Heel wat partners werken mee:

  • Techniek- en wetenschapsacademie van Houthalen (UCLL) 

De Techniek- en wetenschapsacademie van Houthalen wil met een uitgebreid aanbod aan workshops, jongeren boeien door hen de creativiteit van wetenschap en fascinatie voor techniek te laten beleven. De Techniek- en wetenschapsacademie van de UCLL is een pionier op het vlak van het stimuleren van probleemoplossend denken en is uniek in de omgeving.

  • Academie Beringen
  • KTCM (K.T.C. Meulenberg, Tennisclub)

Flyer 2020-2021

 

Meer informatie

Website: www.inspirocollege.be/bredeschool