Brede School in Brugge

Achtergrondinformatie

De Stad Brugge zet via het project “Een Brede School, een Brede Buurt” in om alle aspecten van het leven van jonge kinderen en ouders te integreren in de schoolomgeving.

Scholen zijn de perfecte locatie om kinderen & ouders te bereiken: elk kind gaat naar school en elke ouder komt er regelmatig.  Het is een plek waar ouders en kinderen zich thuis voelen en waar dus geen drempels aanwezig zijn. Door dit project krijgen alle kinderen de kans om hun talenten te ontdekken, krijgen ouders ademruimte om gezin en werk te combineren en wordt de buurt betrokken bij de kinderen wat leidt tot een grotere cohesie.

Kortom: de stad zet in op het creëren van een leuke en levendige plek, buurt, stad waarin iedereen zich volledig kan ontwikkelen.

Beschrijving

Opzet en werking

De Stad Brugge startte in 2016-2017 met het project een Brede School, een Brede buurt.

In het schooljaar 2016-2017 startte een proefproject in de drie basisscholen (Freinetschool De Tandem in Sint-Kruis, Stedelijke Basisschool De Triangel in Sint-Andries en VBS Sint-Lodewijkscollege afdeling Spoorwegstraat in Sint-Michiels) dat focuste op het uitwerken van een uitgebreider naschools aanbod en het realiseren van een brede leer- en leefomgeving. Het gaat om activiteiten door diverse aanbieders zoals sportclubs, vzw’s, buurtbewoners, ondernemers, het Deeltijds Kunstonderwijs, … Zo werd vorig jaar een knutselatelier ingericht, werd een koor opgestart, was er basketbalinitiatie, ging de sportkriebel door en werd er ook kunstzinnig geëxperimenteerd tot zelfs de oprichting van een percussie band.

In het schooljaar 2017-2018 wordt het proefproject uitgebreid met drie nieuwe scholen. Volgende scholen nemen deel:

 • Vrije Basisschool Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat met als partnerschool Stedelijke Basisschool Rijselstraat, afdeling B, beiden gelegen in Sint-Michiels;
 • Stedelijke Basisschool De Triangel met als partner Vrije Basisschool Sint-Lodewijkscollege Doornstraat, beiden gelegen in Sint-Andries;
 • Freinetschool De Tandem met als partnerschool Vrije Basisschool Mozaïek, beiden gelegen in Sint-Kruis.

De uitbreiding betekent ook dat er meer activiteiten georganiseerd kunnen worden.

De naschoolse activiteiten die op deze scholen aangeboden worden, zijn uiteraard toegankelijk voor de kinderen uit deze scholen, maar ook voor kinderen uit de buurt die ingeschreven zijn in een andere school.

 

Doelen

Met een Brede School, een Brede Buurt wil de Stad Brugge:

 1. Het vrijetijdsaanbod voor kinderen naar de scholen brengen
 2. Financiële, logistieke en mentale drempels naar het vrijetijdsaanbod verlagen door het aanbod in een vertrouwde omgeving te brengen
 3. Kinderen de kans geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen wat leidt tot een hoger zelfvertrouwen
 4. Een zinvolle invulling van de tijd voor, tijdens en na school in samenwerking met en op maat van de buurt
 5. De verplaatsingen van ouders en kinderen na schooltijd beperken
 6. Jonge ouders helpen in evenwichtsoefening werk/privé (door het vrijetijdsaanbod na school aan te bieden tijdens de opvanguren en na de opvanguren tijd te vrijwaren voor het gezin.
 7. De brug leggen naar het reguliere verenigingsleven: eens de kinderen hun talent/plezier ontdekt hebben, kunnen ze aansluiten bij de vereniging/activiteit die hen het beste ligt. Ouders hebben zo meer zekerheid dat hun tijd en energie goed besteed wordt.
 8. Een leuke en levendige buurt creëren: Per buurt kan op zoek gegaan worden naar een win-win situatie: een school die samenwerkt met een rusthuis, een school die samenwerkt met een bedrijf uit de onmiddellijke omgeving, gemotiveerde vrijwilligers,…

Financiering

Projectsubsidies vanuit de stad Brugge: kosten van de begeleiders die de activiteiten geven en begeleiden wordt daardoor integraal gedragen.

Partners

Stad Brugge (Flankerend Onderwijsbeleid, ), scholen, coderdojo, lokale partners in de buurt, sportclubs, allerlei verenigingen.

Verankering

In de toekomst is het de bedoeling dat er nog meer scholen betrokken worden en dat het concept Brede School verruimd wordt en zich dus niet alleen beperkt tot naschoolse activiteiten. 

Meer informatie

Contact:

Chris Deloof – Onderwijsdeskundige Flankerend Onderwijsbeleid Stad Brugge

Meer weten?

https://www.brugge.be/brede-school-naschoolse-activiteiten

 

(toegevoegd in mei 2018)