Kijk naar mij!

Steven Desanghere schrijft in 'Kijk naar mij' over de circus-benadering als inspiratiebron voor het werken met kinderen en jongeren. Verhalen en denkpistes rond het omgaan met diversiteit en toegankelijkheid.

“Het mooie aan werken met circustechnieken is dat het duidelijk aanslaat bij tal van “bijzondere” doelgroepen, mensen die niet altijd te bereiken zijn via andere kanalen in jeugdwerk, sport of cultuur. Anderstalige nieuwkomers, maatschappelijk kwetsbaren, kinderen en jongeren met leer- of karakterstoornissen, autisme of ADHD, mensen met overgewicht of hoge ouderdom, mensen die moeilijker te been zijn of slecht kunnen zien, mensen in psychiatrie of gevangenis, kinderen uit de bijzondere jeugdzorg of uit oorlogsgebieden, en heel wat introverten en vreemde eenden in de bijt.

Kortom, circus wérkt (bijna) voor iedereen. “

In deze publicatie geen beschrijving van hoe het nu moét dat omgaan met diversiteit, wel hoe het kàn.

Je kan de publicatie online lezen, hier bekijken (pdf) of een exemplaar bestellen via info@circusplaneet.be

(juli 2016)