Bruggenbouwers tussen jeugdwerk, sport en gezinnen in armoede

In 2016 kregen 19 projecten de kans van de Vlaamse Overheid om bruggen te bouwen tussen sport en jeugdwerk en mensen in armoede. Het ISB en Demos ondersteunen deze projecten en houden hun leerervaringen bij. 

In 2017 en 2018 werden de projecten regelmatig bezocht. Vier grote thema's komen naar boven: outreachend en bottom-up werken, individuele toeleiding, verenigingsondersteuning, en samenwerking en netwerkvorming.

De eerste resultaten worden gecommuniceerd via vier korte filmpjes. Vanaf 2019 worden deze de wereld ingestuurd. Er wordt ingezoemd op een werkbare strategie voor lokale besturen om bruggen te slaan tussen sport, jeugdwerk en gezinnen in armoede.

Bekijk hier de presentatie met de eerste resultaten.

Meer informatie vind je op de website van DEMOS.

En hier kan je het bijhorend filmpje bekijken:

(toegevoegd in april 2019)