Architectuur maakt school. Een complexe relatie in evolutie.

Architectuur maakt school. Een complexe relatie in evolutie (politeia)

In dit themanummer wordt ingegaan op volgende vragen:  In welke mate moeten we toekomstgericht rekening houden met de pedagogische dimensie van de infrastructuur, of is het aan de schoolorganisator om te leren omgaan met de beperkingen van de infrastructuur? Welke trends geven wel duurzaam richting aan de toekomst? Is het mogelijk om schoolgebouwen te ontwerpen die vlot aanpasbaar zijn aan veranderende visies? 

De inhoudstafel vind je hier.

In het vijfde hoofdstuk gaat het over Brede School: het algemene kader en de link met ruimtelijke omgeving & infrastructuur.

Dit boek maakt deel uit van de reeks "Beleid voeren in het onderwijs"

(december 2021)